FANDOM

Zadaj pytanie...

-san – grzecznościowy desygnator osoby. Stosowany ogólnie, niezależnie od płci, także między młodzieżą, z wyjątkiem małych dzieci (powiedzmy, do podstawówki) które do siebie nawzajem zazwyczaj stosują -chan/-kun (ale już NIE w odniesieniu do starszych/obcych, w tym dzieci).

-chan / -kun – zdrobniała żeńska (-chan)/ męska (-kun) popularna forma grzecznościowa stosowana a) pomiędzy małymi dziećmi b) w pewnych określonych sytuacjach, gdy -chan może funkcjonować jako zdrobnienie (przy czym należy podkreślić, że jego zastosowanie wymaga pewnego stopnia znajomości między osobami; użycie w stosunku do kogoś niebędącego dobrym znajomym uchodzi co najmniej za spoufalanie się lub wręcz chamstwo, a niekiedy „końskie zaloty”). Z kolei -kun (także w odniesieniu do kobiet, i między dorosłymi) bywa używane jako formalne odniesienie do osoby młodszej rangą (w stosunkach służbowych), np. do kogoś na niższym stanowisku lub w młodszej klasie, lub nie piastującego funkcji; tak np. zwróci się przewodnicząca klasy do koleżanki, gdy powodem rozmowy będzie sprawa związana z obowiązkami (pozwala to natychmiast pojąć, że ona teraz mówi do kogoś jako przewodnicząca klasy do ucznia, a nie jako koleżanka do koleżanki).